Depressie Steunpunt - Zelftest inleiding.

Beck Depressie Zelftest.

Op de navolgende pagina vind u de Nederlandse (verkorte) versie van de Beck Depression Inventory (BDI) of Beck Depressie Zelftest.
Tevens is op de volgende pagina de score van de test weergegeven. U kunt deze test voor uzelf gebruiken; uitreiken als zelftest op depressiviteit of de test als een bescheiden assessment afnemen, wanneer de indruk van depressiviteit bestaat.

De Beck Depressie Zelftest is een wetenschappelijk verantwoord, internationaal gebruikt instrument. De doelgroep is volwassenen van 18 tot 65 jaar. Met deze test kunt u in ongeveer vier minuten een aanwijzing krijgen over in welke mate u depressief bent. Depressieve gevoelens hebben, is overigens niet hetzelfde als aan een depressie lijden. De mate waarin iemand depressieve gevoelens heeft, geeft echter wel een goede aanwijzing voor de kans dat hij/zij aan een depressie lijdt.

Vaststellen of u aan een depressie lijdt kan alleen door het stellen van een diagnose. Een diagnose kan alleen worden gesteld door een arts of een op dat gebied deskundig psycholoog/psychiater. Deze test stelt geen diagnose, maar geeft slechts een indicatie! Deze test kan u vertellen hoe groot de kans is dat u aan een depressie lijdt.

De test bestaat uit 13 items. Deze bestaan telkens uit vier uitspraken. U vinkt telkens n van de vier uitspraken aan en wel deze waarvan u vindt dat deze het beste van toepassing is. Het is niet de bedoeling lang na te denken om de keuze te bepalen. Het beste antwoord is dat wat het eerst opkomt. Er zijn geen 'juiste' of 'verkeerde' antwoorden.

Voor de Beck Depressie Zelftest klik hier.Het Depressie Steunpunt is er voor:
- Uzelf
- Partners
- Gezinsleden
- Familie
- Vrienden
- Iedereen!Wilt u direct naar de Beck Depressie Zelftest klik hier
JWDdesign
2003-2009 Depressie Steunpunt