Depressie Steunpunt - Home.

Welkom!

Deze site bevat uitgebreide informatie over de ziekte depressie.
Ook staat er een zelftest op deze site.

Voor wie is deze informatie bedoeld?

Bent u de laatste tijd erg somber of heeft u nergens zin meer in?
Misschien komt dit, omdat u net een heel nare ervaring of ingrijpende levensgebeurtenis achter de rug heeft.
Het is heel begrijpelijk dat u het moeilijk heeft. Maar het kan ook zijn, dat er geen duidelijk aanwijsbare oorzaken voor uw stemmingen zijn.
In veel gevallen voelt u zich lusteloos en vermoeid.
Zo'n gedrukte of sombere stemming kan duiden op een depressie.
Herkent u dit bij uzelf of bij iemand uit uw familie of vriendenkring, dan is deze informatie zeker voor u bedoeld.
Maar ook als u gewoon meer wilt weten over de ziekte depressie is het de moeite waard om deze informatie te lezen.

Het Depressie Steunpunt is er voor:
- Uzelf
- Partners
- Gezinsleden
- Familie
- Vrienden
- Iedereen!
JWDdesign
ę 2003-2009 Depressie Steunpunt