Depressie Steunpunt - Depressie.

Wat is een depressie?
Herkennen van een depressie.
Ontstaan van een depressie.
Behandeling van een depressie: Praten en Medicatie.
Wat kunt uzelf doen?
Aandachtspunten voor familie en vrienden.


Wat is een depressie?
Depressie is een ziekte, waarbij de twee belangrijkste kenmerken zijn:
Om van een depressie te kunnen spreken dienen daarnaast meerdere van de volgende zeven klachten of symptomen, gedurende langere tijd aanwezig te zijn:
Als u behalve ÚÚn van de twee belangrijkste kenmerken, meerdere van deze symptomen bij uzelf of een ander herkent, kan het zijn dat er sprake is van een depressie. Het is in zo'n geval aan te raden naar de huisarts te gaan.

Soms gaat een depressie gepaard met allerlei andere klachten als; lusteloosheid, paniek- of angstgevoelens, prikkelbaarheid of snel ge´rriteerd zijn, vergeetachtigheid, verminderde seksuele gevoelens, veel of juist niet kunnen huilen, gevoelens van hopeloosheid, lichamelijke klachten, waarvoor geen oorzaak gevonden wordt, het leven zonder zin of doel vinden, verwaarlozing van zichzelf, huis of sociale contacten. naar boven

Herkennen van een depressie.
Veel mensen hebben een depressie zonder dat ze dit zelf beseffen. Als de somberheid niet op de voorgrond staat, wordt bij klachten als slaapstoornissen, verminderde eetlust, futloosheid en vergeetachtigheid eerder aan een lichamelijke ziekte dan een psychische ziekte gedacht.

Maar ook als mensen zich ongelukkig voelen, snel geprikkeld raken zonder aanleiding, nergens van kunnen genieten of neerslachtig zijn, denken ze vaak niet aan een depressie.

Er is een duidelijk verschil tussen gewone stemmingsveranderingen (zoals verdriet en droefheid) en depressie. Meestal begrijpen we waarom we verdrietig zijn geworden en is het normaal dat het verdriet na enige tijd weer overgaat. Maar een depressie lijkt vaak zonder duidelijke aanleiding te beginnen en kan weken, maanden of zelfs jaren blijven bestaan.

En kan verdriet even vergeten worden door leuke dingen te doen, bij een depressie lukt dat niet. Het lijkt bij een depressie onmogelijk ergens plezier aan te beleven: u ziet bijvoorbeeld wel dat de zon buiten schijnt, maar kunt toch niet van het mooie weer genieten. U voelt zich volkomen anders dan de gezonde (vrolijke) mensen om u heen. Het is alsof het gevoel dood is.

Depressies doen zich bij iedereen anders voor. De klachten verschillen in aard en ernst. Een depressie kan op alle leeftijden voorkomen. naar boven

Ontstaan van een depressie.
Een depressie kan veel oorzaken hebben. Meestal is het niet mogelijk om ÚÚn oorzaak aan te wijzen.
Bij bijna iedereen gaat het om een combinatie van eigenschappen en omstandigheden, die tot een depressie leidt. Vaak is het helemaal niet mogelijk een oorzaak aan te wijzen, een depressie lijkt dan zomaar te ontstaan.

Eigenschappen en omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een depressie: Behandeling van een depressie: Praten en Medicatie.
Een depressie is vaak goed te behandelen. Verreweg het grootste deel van de behandelingen bij een depressie heeft een gunstig effect. Voor behandeling moet de stap naar de hulpverlening worden gezet.
De huisarts is hiervoor de eerste aangewezen persoon.

In eerste instantie wordt gekeken wat er aan de hand is: wat zijn uw klachten, hoe kunt u het beste worden geholpen? Vaak wordt gekozen voor een combinatie van gesprekken en medicijnen.
Wat kunt uzelf doen?
Voor alle duidelijkheid: het is niet een kwestie van eigen schuld als u een depressie heeft, en u hoeft zich er ook niet voor te schamen. U heeft de ziekte depressie gekregen, zoals een ander een lichamelijke ziekte krijgt.

De volgende richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen bij het omgaan met de depressie, of zij kunnen voorkomen dat uw klachten erger worden.

Enkele algemene richtlijnen zijn:
Aandachtspunten voor familie en vrienden.
Wanneer mensen in u directe omgeving een depressie hebben, is het niet gemakkelijk met hen om te gaan. Leven met of zorgen voor iemand met een depressie, is een zware taak. U kunt behoorlijk ge´rriteerd of moedeloos raken door iemand, die alleen maar klaagt, nergens zin in heeft of geen belangstelling toont.

Ook kan het zijn, dat u zich schuldig voelt ten opzichte van degene in uw directe omgeving, die aan een depressie lijdt. Bijvoorbeeld omdat u zich wel goed voelt of omdat u denkt, dat u mede de oorzaak bent van de depressie.

De volgende aandachtspunten zijn van belang voor uzelf en scheppen ook een gunstige situatie voor de persoon met een depressie in uw omgeving:
Tot slot.
Hopelijk bent u iets meer te weten gekomen over de ziekte depressie.
Bedenk dat u er niet alleen voor staat en dat u het ook zeker niet alleen hoeft op te knappen.
ZOEK HULP!
Door in een vroeg stadium met een behandeling te beginnen kan de duur van de depressie verkort worden. Bovendien verkleint u daarmee de kans op herhaling van de ziekte. naar bovenHet Depressie Steunpunt is er voor:
- Uzelf
- Partners
- Gezinsleden
- Familie
- Vrienden
- Iedereen!
JWDdesign
ę 2003-2009 Depressie Steunpunt